Изтекли обяви

Във връзка с изпълнението на проекта “Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ЛАМЕЛ ООД обявява конкурс за следните специалисти:


Специалист „Извличане и обработка на данни от структурирано множество документи” 

Тези специалисти отговарят за реализацията на дейностите по обработката на данни извлечени от структурирано множество документи

Изисквания:

 • Опит при работа с информационни ресурси и данни
 • Образование: висше, средно, средно-специално

срок на кандидатстване от 04.01.2014 г. до 20.01.2014


Специалист „Алгоритми за търсене в структурирано множество документи”

Специалистът “Алгоритми за търсене в структурирано множество документи” отговаря за практическата реализация на алгоритмите при спазване на определената методология, проследява процеса приложение на алгоритмите и следи и докладва за резултатите и трудностите.

Изисквания:

 • Поне 1 година опит в програмиране
 • Образование: висше, средно, средно-специално

---

Във връзка с изпълнението на проекта “Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ЛАМЕЛ ООД обявява конкурс със срок на кандидатстване от 17.12.2012 г. до 04.01.2013 г. за следните специалисти:

Специалист "Математически модели и алгоритми”

Специалистът “Математически модели и алгоритми” реализира моделите и алгоритмите  за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация

Изисквания:

 • Опит в MySQL, PHP, Java Script, операционни системи Linux, 
 • Образование: висше, средно, средно-специално


Специалист "Проектиране и програмиране на бази данни”

Специалистът “Проектиране и програмиране на бази данни” отговаря за практическата реализация на базите данни, необходими за целите на изследването, извършва  преките наблюдения на работата на приложения алгоритъм и докладва резултатите от тях. Проектира, програмира,  поддържа и описва работата на бази данни от програмна и оперативна информация, извършва наблюдението на работата на базите данни и докладва резултатите.

Изисквания:

 • Поне 3 години опит в програмиране на Бази данни
 • Опит в MySQL, PHP, Java Script, операционни системи Linux, 
 • Образование: висше, средно, средно-специално


Специалист „Алгоритми за търсене в структурирано множество документи”

Специалистът “Алгоритми за търсене в структурирано множество документи” отговаря за практическата реализация на алгоритмите при спазване на определената методология, проследява процеса приложение на алгоритмите и следи и докладва за резултатите и трудностите.

Изисквания:

 • Поне 1 година опит в програмиране
 • Образование: висше, средно, средно-специално


Специалист „Класификатори и проучвания”


Специалистът “Класификатори и проучвания” отговаря за обработката и въвеждането на класификаторите за нуждите на базите данни

Изисквания:

 • Образование: висше, средно, средно-специално
 • Английски език
 • Владеене на втори чужд език е предимство


Специалисти „Извличане и обработка на данни от структурирано множество документи” - 2 души

Тези специалисти отговарят за реализацията на дейностите по обработката на данни извлечени от структурирано множество документи

Изисквания:

 • Опит при работа с информационни ресурси и данни
 • Образование: висше, средно, средно-специално


При подбора и назначаването с приоритет ще се ползват кандидати, отговарящи на изискванията и понастоящем работещи във фирмата.

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2